Ř E Z A N Á  G R A F I K A


Grafika a texty ze samolepících fólií:

  • výkladní skříně
  • reklamní plochy a tabule
  • firemní štíty
  • výstavní expozice
  • informativní označení (značení místností, značení regálů, písmena, číslice)
  • bezpečnostní štítky
  • světelné panely
  • polepy automobilů

Používáme vysoce kvalitní UV záření odolné materiály.

Samostatně nebo v kombinaci se sítotiskem či digitálním tiskem jsme schopni realizovat nejnáročnější grafické návrhy.

Řezaná grafika
Řezaná grafika
Řezaná grafika
Řezaná grafika